Lezen en schrijven in eerste en vreemde taal. Een introductie op het NELSON-project

Amos van Gelderen, Rob Schoonen, Marie Stevenson

Samenvatting

In dit nummer staan de opbrengsten van het zogeheten NELSON-project centraal, dat de afgelopen vijf jaar aan het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd. NELSON is een acroniem voor Nederlands en Engels Lezen en Schrijven in het ONderwijs. Zoals de naam aangeeft, gaat het in dit project om lezen en schrijven en dan met name om de relatie tussen vaardigheden in de eerste taal (het Nederlands) en de vreemde taal (het Engels). Het project bestaat uit vier deelstudies. In het openingsartikel geven Amos van Gelderen, Rob Schoonen en Marie Stevenson een introductie op het project en presenteren ze enkele resultaten van de eerste twee (beschrijvende) deelstudies. In de eerste studie is de ontwikkeling van de lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels onderzocht van de tweede tot en met de vierde klas van het voortgezet onderwijs (vmbo tot en met vwo). De tweede studie bestaat uit een gedetailleerde analyse van de denkprocessen tijdens het lezen en schrijven van leerlingen uit 2-havo/vwo.


Trefwoorden


Nederlands; Engels; vreemdetalenonderwijs; schrijfvaardigheid; leesvaardigheid; NELSON-project

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.