Luisteren in een tweede taal: het effect van twee mogelijke trainingsmethodes

Petra Poelmans

Samenvatting

De laatste bijdrage in dit nummer maakte geen deel uit van het NELSON-project, maar betreft een daaraan verwante studie naar luistervaardigheid. In Luisteren in een tweede taal: het effect van twee mogelijke trainingsmethodes stelt Petra Poelmans de vraag aan de orde hoe luistervaardigheid in een tweede taal het best getraind kan worden. Zij onderzocht in het onderwijs Nederlands als tweede taal twee experimentele luistermethodes, één gericht op het verstaan van de uiting (dat wil zeggen het herkennen van de woorden) een één gericht op het begrijpen van de boodschap. De resultaten van de studie laten geen duidelijk verschil zien tussen de effecten die de beide trainingsmethodes hebben op de algemene luistervaardigheid.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; didactiek; luistervaardigheid; trainingsmethode; NELSON-project

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.