Zelfstandig leren in het talenonderwijs (deel 2)

Hetty Mulder

Samenvatting

In het eerste deel van ons artikel (Levende Talen Tijdschrift  4, 2000) gaven we omschrijvingen van de begrippen zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren, in relatie tot elkaar. Daarna boden we een checklist aan met behulp waarvan onderwijsleermateriaal en onderwijsleersituaties kunnen worden geanalyseerd, met als centrale vraag: is er sprake van zelfstandig werken, zelfstandig leren of zelfverantwoordelijk leren? Vervolgens gaven we een aantal ontwerpadviezen. Met behulp van deze adviezen kunnen materiaalontwerpers materiaal ontwikkelen met een hoog leren leren-gehalte. Docenten kunnen op basis van de adviezen hun methode of ander materiaal zo bewerken dat het leren leren-gehalte ervan omhoog gaat. Onze eerste acht adviezen, in het vorige deel van ons artikel, hebben vooral betrekking op zelfstandig werken. De acht adviezen die nu volgen hebben betrekking op zelfstandig leren, en zijn dus vooral gericht op het vergroten van metacognitieve vaardigheden bij de leerlingen.


Trefwoorden


talenonderwijs; zelfstandig leren

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.