Een vak apart; tien verschillen tussen taalonderwijs en praktijkgerichte taaltraining

Hans Aniba

Samenvatting

In 2001, het Europees Jaar van de Talen, weerklinkt de noodkreet dat de kwaliteit van het talenonderwijs in Nederland dramatisch afneemt en er binnen enkele jaren te weinig docenten zullen zijn om de continuïteit van vakken als Frans en Duits überhaupt te kunnen garanderen. Voor professionele taleninstituten is dit beslist geen reden tot leedvermaak. Het betekent dat de basis waar taaltrainers in het verleden op konden voortbouwen, wankeler wordt – maar over de toekomstige vraag naar hun diensten hoeven zij zich in elk geval geen zorgen te maken! Sommige taleninstituten staan, al dan niet als bewuste keuze, dichter bij het regulier onderwijs dan andere, maar in het algemeen groeit het besef dat er tussen beide werelden toch meer verschillen bestaan dan overeenkomsten. In dit artikel gaat het om die verschillen, waarbij het referentiekader, althans aan de taaltrainingszijde, vooral wordt gevormd door de 26 instituten die zijn aangesloten bij de Vereniging Taleninstituten Nederland (VTN).


Trefwoorden


talenonderwijs; taaltraining; ERK

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.