Het talenaanbod in de tweede fase: deelvakken als specialisatie

Gé Stoks

Samenvatting

In dit artikel en in volgende nummers van Levende Talen Tijdschrift zal Gé Stoks uiteenzetten hoe het programma voor de moderne vreemde talen in de Tweede Fase tot stand is gekomen en aandacht besteden aan de didactiek van de deelvakken. Na een korte terugblik op de maatschappelijke context waarin de beslissingen over het talenaanbod in de Tweede Fase zijn genomen, passeren de mogelijke alternatieven de revue met als conclusie dat de gekozen optie de beste is. In het derde deel van het artikel een pleidooi voor een positieve benadering van de deelvakken. Vanuit een taaloverstijgend perspectief probeert Stoks aan te tonen dat onze leerlingen met een heel behoorlijke talenkennis het onderwijs verlaten. In het laatste deel van het artikel gaat hij in op een paar praktische problemen die te maken hebben met het vaststellen van de gewenste niveaus van taalvaardigheid en met te verwachten problemen, die havo-leerlingen kunnen krijgen als ze doorstromen naar het vwo.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; tweede fase; deelvakken

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.