Zelfstandig leren in het talenonderwijs (deel 1)

Helge Bonset

Samenvatting

Het is alweer drie jaar geleden dat we in Levende Talen  schreven over leren leren, in het kader van een themanummer Talen in de nieuwe Tweede Fase (Bonset & Mulder, 1997). We probeerden toen een aantal begrippen rond leren leren te verhelderen, en boden een checklist aan waarmee het ‘leren-lerengehalte’ van onderwijsleermateriaal en onderwijsleersituaties kon worden ingeschat. Die checklist pasten we, ter illustratie, toe op lesvoorbeelden uit andere artikelen in het themanummer.

In dit vervolgartikel bieden we een adviezenlijst aan: een verzameling ontwerpadviezen om het leren-lerengehalte van onderwijsleermateriaal te vergroten. Die lijst komt voort uit onze eigen praktijk als ontwikkelaars van de SLO; we denken dat ook docenten en auteurs van leergangen er hun voordeel mee kunnen doen. Voorafgaand aan de presentatie van de lijst herhalen we de begripsverheldering en de checklist uit ons vorige artikel.

Vanwege de lengte van het artikel verschijnt het in twee delen. Dit eerste deel geeft adviezen die er vooral op gericht zijn onderwijsleermateriaal geschikt te maken voor zelfstandig werken. De adviezen die vooral gericht zijn op zelfstandig leren, zijn te vinden in het tweede deel dat zal verschijnen in een volgend nummer van Levende Talen Tijdschrift.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; zelfstandig leren; leermateriaal

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.