(1)
Bus, A. Over Het Nut En Het (bewezen) Effect Van Leesbevordering. Een Beschouwing Naar Aanleiding Van Helge Bonsets Conclusie Dat Onderzoek Weinig Aanleiding Geeft Tot Optimisme. LTT 2016, 17, 52-54.