(1)
Beuningen, C. van; Polišenská, D. Meertaligheid in Het Voortgezet Onderwijs; Een Inventarisatiestudie Naar Opvattingen En Praktijken Van Talendocenten. LTT 2019, 20, 25-36.