(1)
Ebbers, D.; Laan, E. van der. Nauw Verweven: Nederlands En Taalgericht Vakonderwijs in Slash 21. LTT 2005, 6, 19-25.