Berkel, A. van. (2012). Leren lezen in het Engels op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 13(1), 16–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/130