Leeuw, B. van der. (2012). Proefschrift. Levende Talen Tijdschrift, 13(3), 45–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/148