Naber, R., & Lowie, W. (2012). Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 13(4), 13–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/150