Bouwer, R., & Bergh, H. van den. (2015). Toetsen van schrijfvaardigheid: hoeveel beoordelaars, hoeveel taken?. Levende Talen Tijdschrift, 16(3), 3–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1516