Koet, T., & Bergh, H. van den. (2015). Beoordeling van Engelse taalvaardigheid door docenten en Cambridge-examinatoren. Levende Talen Tijdschrift, 16(3), 13–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1517