Feenstra, H., Keune, K., Pander Maat, H., Eggen, T., & Sanders, T. (2015). Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers. Levende Talen Tijdschrift, 16(4), 27–42. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1532