Elving, K., & Bergh, H. van den. (2016). Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven. Levende Talen Tijdschrift, 17(1), 24–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1561