Vrind, E. de, & Janssen, F. (2016). Adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk?. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 13–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1566