Bonset, H. (2016). Kan leesbevordering de ontlezing stoppen? Een beschouwing naar aanleiding van empirisch onderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 30–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1567