Lehrner-te Lindert, E. (2016). Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij het vak Duits. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 50–53. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1569