Grinsven, K. van, & Bergh, H. van den. (2016). Kennis en kwaliteit bij het schrijven in een vreemde taal. Levende Talen Tijdschrift, 17(3), 14–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1624