Bonset, H. (2016). Aliteracy: Causes and solutions. Levende Talen Tijdschrift, 17(3), 50–52. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1628