Verhaert, N., & Sandra, D. (2016). Homofoondominantie veroorzaakt dt-fouten tijdens het spellen en maakt er ons blind voor tijdens het lezen. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 37–46. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1632