Bus, A. (2016). Over het nut en het (bewezen) effect van leesbevordering. Een beschouwing naar aanleiding van Helge Bonsets conclusie dat onderzoek weinig aanleiding geeft tot optimisme. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 52–54. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1634