Witte, T., Rijlaarsdam, G., & Schram, D. (2009). Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 24–34. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/171