Aben, J., Broek, B. van den, Vandermeulen, N., Steendam, E. van, & Rijlaarsdam, G. (2017). Feedback op de schrijfaanpak: de ontwikkeling van een schrijfprocesgericht feedbackrapport voor vwo-leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 18(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1737