Droop, M., Gorp, K. van, & Verheul, I. (2017). Interactieve fictie: gamenderwijs leesvaardigheid Engels oefenen. Levende Talen Tijdschrift, 18(4), 15–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1738