Heebing, S. (2018). Gesignaleerd: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde van Jean-Pierre Cuq en Isabelle Gruca. Levende Talen Tijdschrift, 19(3), 36–40. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1843