Guchte, M. van de, & Rijlaarsdam, G. (2018). Chatten in taakgericht mvt-onderwijs: Effect op doeltaalgebruik en ervaringen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 19(4), 3–4. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1889