Witte, T., Rijlaarsdam, G., & Schram, D. (2008). Literatuuronderwijs en de ontwikkeling van leesmotivatie in de Tweede Fase. Levende Talen Tijdschrift, 9(2), 19–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/192