Rousse-Malpat, A., Steinkrauss, R., Wieling, M., & Verspoor, M. (2019). Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw. Levende Talen Tijdschrift, 20(2), 16–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1941