Bril, M. (2019). Correctheid van grammaticale inflectie in het Frans als moedertaal en tweede taal; Invloed van grammaticale complexiteit en hoorbaarheid op geslachtsmarkering. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 13–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1959