Glopper, K. de. (2019). En de volgende boost gaat naar .; Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 23–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1960