Lehrner-te Lindert, E., Knaap, E. van der, & Graaff, R. de. (2018). Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie. Levende Talen Tijdschrift, 19(4), 37–49. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1993