Elving, K., & Bergh, H. van den. (2019). Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw. Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2031