Pronk, D., & Sweep, J. (2019). In het teken van taal; Schrijven en spreken over taal, een goed idee. Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 37–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2033