Gombert, W., Keijzer, M., & Verspoor, M. (2020). Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans. Levende Talen Tijdschrift, 21(1), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2037