Tammenga-Helmantel, M., Jentges, S., & Ciepielewska-Kaczmarek, L. (2020). Cultuurbewust concreter; Naar cultuurdoelen voor mvt-onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 21(1), 25–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2038