Schat, E., Knaap, E. van der, & Graaff, R. de. (2020). Literatuuronderwijs ter bevordering van interculturele competentie; een pilotonderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 21(2), 13–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2057