Steensel, R. van, & Houtveen, T. (2020). De vele kanten van leesbegrip; Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 3–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2075