Denneman, E., Evers-Vermeul, J., & Bergh, H. van den. (2020). Peerfeedback in het schrijfvaardigheidsonderwijs; De waarde van goede feedbackinstructie. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 25–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2077