Koet, T., & Weijdema, W. (2007). Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen. Levende Talen Tijdschrift, 8(1), 30–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/208