Bril, M. (2020). Geschreven inflecties bij dyslectische en normaalontwikkelende FLE-leerders. Levende Talen Tijdschrift, 21(4), 16–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2114