Driessen, C., Brekelmans, M., Haenen, J., & Westhoff, G. (2007). Ervaringen van VT-leraren in het kwalitatief analyseren van leertaken. Levende Talen Tijdschrift, 8(3), 19–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/216