Rooijackers, P., Silfhout, G. van, & Bergh, H. van den. (2021). Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2179