Schuurs, U. (2021). De ontwikkeling van een toets luistervaardigheid Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 17–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2180