Welie, C., Walet, L., Bernhards, S., & Koster, M. de. (2021). De Academische Woordenschattoets (AWT): Een diagnostische toets bij de start van het hoger onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 30–40. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181