Norden, S. (2021). Hoe kinderen praten, denken en schrijven. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 41–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2182