El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021). Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2210