Meestringa, T., & Breed, M. (2006). Taalportfolio NT2 12+ en taaleisen in het onderwijs, een verkenning. Levende Talen Tijdschrift, 7(1), 30–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/226