Aarts, R., & Ronde, S. (2006). Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 7(2), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/227